Toestemmingsformulier

Naam van het kind(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ
Naam ouder/ voogd(Vereist)
Contactgegevens ouder/voogd(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ

Toestemming

Ik, de ondergetekende ouder/voogd van het bovengenoemde kind, geef hierbij toestemming voor het gebruik van foto's van mijn kind, zoals hierboven beschreven. Ik begrijp dat deze foto's kunnen worden gebruikt voor publicatiedoeleinden, waaronder maar niet beperkt tot websites, sociale media, drukwerk, en andere promotionele activiteiten in verband met de genoemde organisatie. Ik begrijp ook dat deze foto's kunnen worden bewaard voor archiveringsdoeleinden. Deze toestemming is geldig vanaf de bovengenoemde datum en blijft van kracht gedurende de onbepaalde tijd.

Gebruik

Naam van de organisatie: Cars and Kids Doel van het gebruik van foto's: Herinnering en marketing Beschrijving van het gebruik van foto's: Online uitingen
Toestemming(Vereist)
Let op: Het niet verlenen van toestemming kan van invloed zijn op de participatie van uw kind in activiteiten van de genoemde organisatie/instelling/school.